Dragi liječnici,

 

burne promjene u funkcioniranju zdravstvenog sustava izazvane pandemijom COVID-19, respiratorne bolesti uzrokovane novim koronavirusom SARS-CoV-2 odrazile su se i na nutritivnu skrb ovih bolesnika. U kratkom vremenskom razdoblju, krovna europska i američka stručna društva (ESPEN i ASPEN) izdale su ekspertne stavove i preporuke, a skupine kliničara objavljuju svoje pragmatične nutritivne protokole razvijene ad hoc, u skladu sa situacijom.Autorica članka:

Prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist


Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje sadržaja:

Sat20 min
Dragi liječnici,

 

ekspertno mišljenje i praktične smjernice za nutritivnu potporu bolesnika s infekcijom SARS-CoV-2 Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) navode kako je suplementacija ili nadomjesna primjena vitamina dio konvencionalnog nutritivnog pristupa prevenciji virusnih infekcija u svrhu potencijalnog smanjenja negativnog učinka bolesti.


U preglednom članku prikazana je povezanost koncentracija vitamina D s respiratornim virusnim infekcijama i razmatrana podudarnost dviju pandemija – one izazvane virusom SARS-CoV-2 i pandemije nedostatka vitamina D.

 

U cilju podizanja svjesnosti o važnosti nadomještanja vitamina D, donosimo Vam članak na tu temu kako biste i sami mogli proširiti znanje i mogućnosti svoga djelovanja za vrijeme ove pandemije.Autorica članka:

Prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist


Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje sadržaja:

Sat20 min