Dobrodošli u e-tečaj: "Totalna i suplementarna parenteralna prehrana"

Parenteralna prehrana označava dopremanje svih potrebnih nutrijenata i vode intravenskim putem. Primjenjuje se u različitim kliničkim situacijama kad probavni sustav nije u funkciji ili je moguće tek djelomično zadovoljiti nutritivne potrebe enteralnim putem. Ovisno o spektru i količini hranidbenih tvari koji se dostavljaju u organizam, parenteralna prehrana može biti suplementarna (parcijalna) ili totalna (potpuna).


Vjerujemo da će Vam smjernice, tablice izračuna i alati za planiranje primjene parenteralne prehrane pomoći u svakodnevnom radu s Vašim pacijentima.


Pozivamo Vas da po završetku ocijenite svoje zadovoljstvo te podijelite Vaše komentare i prijedloge s kolegama. 


Autorica e-tečaja: Prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender


Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje sadržaja e-tečaja:

Sat30 min


HLK

E-tečaj je bodovno aktivan od 18.12.2019. - 18.12.2020. i donosi 16 bodova HLK.


Dobrodošli na prikaz slučaja: Parenteralna prehrana kod akutnog nekrotizirajućeg pankreatitisa nakon kirurškog zahvata


Vjerujemo da će Vam iskustva iz ovog slučaja pomoći u svakodnevnom radu s pacijentima. Pozivamo Vas da po završetku prikaza slučaja ocijenite ovaj tečaj te podijelite svoje komentare i prijedloge s kolegama. 

naslovna

E-tečaj "Uvod u parenteralnu prehranu" namijenjen je liječnicima različitih specijalizacija koji se u svojem kliničkom radu susreću s bolesnicima koji imaju potrebu za venskim hranjenjem. 

Parenteralna prehrana primjenjuje se u različitim kliničkim situacijama kad probavni sustav nije u funkciji ili je moguće tek djelomično zadovoljiti nutritivne potrebe enteralnim putem. U pravilnom propisivanju, provođenju i nadzoru parenteralne prehrane postoje zakonitosti koje treba poštivati, a koje su prikazane u ovome e-tečaju. Osim toga, prikazane su i karakteristike otopina za parenteralnu prehranu te indikacije, kontraindikacije i aplikacija parenteralne prehrane.Autori modula:

prof. dr. sc. Dinko Tonković, dr. med. 

prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Centar za kliničku prehranu, KBC Zagreb


Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje sadržaja tečaja:

sat20 min


hlk

Modul je bodovno aktivan od 01.03.2020. - 30.11.2020. i donosi 3 boda HLK.