Dobrodošli u modul : "Primjena vitamina D u odabranim indikacijama"


Vitamin D ima izniman utjecaj na tjelesne procese, a posebno na metabolizam kalcija. Odgovoran je za ravnotežu kalcija u organizmu; i pospješuje njegovo iskorištavanje iz probavnog sustava. Sve je više znanstvenih studija koje govore o povezanosti koncentracije vitamina D i različitih vrsta bolesti. U ovom modulu možete saznati više o važnosti primjene vitamina D kod različitih bolesti, kakve su interakcije vitamina D s lijekovima, te koje su moguće nuspojave. 


Autor modula:

prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Centar za kliničku prehranu, KBC Zagreb


Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje sadržaja modula:

Sat20 min


HLK

Modul je bodovno aktivan od 09.04.2020. - 09.10.2020. i donosi 4 boda HLK.Manjak vitamina D bilježi se u oko 50% svjetskoga stanovništva. Uzrok ovome manjku leži ne samo u ograničenom izlaganju sunčevu svjetlu kojemu su razlozi sve veća urbanizacija i sve veće zagađenje atmosfere, već, u kasnijim godinama života, i u smanjenju sinteze vitamina u koži.
Autor modula:

prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Centar za kliničku prehranu, KBC Zagreb


Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje sadržaja modula:

sat20 min


hlk

Modul je bodovno aktivan od 09.04.2020. - 09.10.2020. i donosi 4 boda HLK.Vitamin D je više od vitamina topljivog u mastima, radi se o hormonu s pleiotropnim učincima na zdravlje čitavog organizma, a posebno intrigira njegova uloga na razini endokrinog sustava. Kontrola vrijednosti vitamina D u krvi i ciljana terapija vitaminom D razmatra se sve češće u bolestima štitne i nadbubrežne žlijezde. 
Autori modula:

prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Centar za kliničku prehranu, KBC Zagreb

dr. sc. Martina Matovinović Osvatić, dr. med.


Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje sadržaja modula:

sat15 min


hlk

Modul je bodovno aktivan od 09.04.2020. - 09.10.2020. i donosi 4 boda HLK.